Klub vojenské historie Břeclav

Klub vojenské historie Břeclav www.kvh-bv.wz.cz
 

občanské
sdružení

kulturní
nepolitická
organizace


O NÁS
AKTUALITY
HISTORIE
NAŠE MUZEUM
AKCE
JINDE NENAJDETE
SPONZOŘI
ODKAZY

 

 

Máme novou doménu!
Máme nový e-mail!
Připravované akce

Stručná historie čs. lehkého opevnění

mapa ČSR s vyznačením opevněníKdyž se v roce 1918 rozpadla Rakousko-Uherská říše, vznikla na jejich troskách řada národních, nástupnických států, mezi nimi i Československo. Od samého počátku muselo udržovat početnou armádu, poněvadž vztahy se sousedními státy nebyly idylické. Vždyť na části československého území si brousilo zuby Polsko a Maďarsko, se kterými musela tehdy vznikající armáda vést boje. Početná německá menšina v Sudetech se chtěla připojit k Německu, což také nepřispívalo ke klidu. Jedinou sousední spřátelenou zemí tak zůstalo Rumunsko, se kterým byla podepsána smlouva o vzájemné vojenské pomoci, ke které se připojila i Jugoslávie, čímž vznikl vojenský pakt Malá dohoda. Tato aliance byla namířena proti návratu Habsburků na Rakouský a Maďarský trůn.
Později toto nebezpečí pominulo a vynořil se nový protivník - Adolf Hitler. Když se v roce 1933 stal kancléřem, vedení čs. státu pochopilo, že těžiště nebezpečí se nachází na západě a v roce 1934 rozhodlo o vybudování stálého opevnění. Ke splnění úkolu byla 20. března 1935 zřízena nová složka hlavního štábu - Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), která měla projektování a stavbu opevnění řídit. V čele tohoto orgánu stanul div. gen. Karel Husárek. V prosinci 1935 byl na Ostravsku vybetonován první objekt těžkého opevnění a od července 1936 se rozběhlo budování i lehkých objektů (LO) vz. 36 lehký objekt vz.36 typ "A"podle vzoru pevnůstek na Maginotově linii. Tyto objekty se stavěly na nejdůležitějších místech, se střílnami převážně ve směru státní hranice. Ovšem již 5. ledna 1937 byl schválen systém, tvořící souvislé opevněné pásmo, které sestávalo z několika sledů vzájemně postřelovaných jednotlivých pevnůstek vz. 37,lehký objekt tz. "řopík" vz37 typ A-140 nazývaných řopíky (odvozeno od zkratky ŘOP). Stavba těchto lehkých objektů se se stoupajícím mezinárodním napětím neustále urychlovala a v březnu 1938, po "anschlussu" se horečně rozběhla i na hranicích s Rakouskem. Do září 1938 se stihlo vybudovat 864 objektů vz. 36 a 9 148 objektů vz. 37.
V důsledku Mnichovské zrady ovšem muselo být toto opevnění bez boje opuštěno. Větší část z nich se dostala do rukou Němců již po záboru Sudet v říjnu 1938, zbytek po okupaci v březnu 1939. Některé byly podrobeny rozsáhlým testům odolnosti před vpádem wehrmachtu do Francie, v místech převažujícího českého obyvatelstva systematicky ničeny.
Po 2. světové válce se objekty v úsecích podél hranice s Německem a Rakouskem reaktivovaly, znovu vyzbrojily a zčásti opatřily protiatomovou ochranou.
Některé objekty lehkého opěvnění si můžete prohlédnout v našem muzeu.
 

Mapa opevnění v oblasti

(Po kliknutí na obrázek se vám otevře v novém okně mapa celé oblasti, cca 1,4 MB)
Poslední revize strany: 06. 02. 2007

menu

Vytvořeno 10. 5. 2006

 

Copyright © Klub vojenské historie Břeclav, 2018. Grafický návrh © Monika S. Benešová ve studiu Lama, 2006.