Klub vojenské historie Břeclav

Klub vojenské historie Břeclav www.kvh-bv.wz.cz
 

občanské
sdružení

kulturní
nepolitická
organizace


O NÁS
AKTUALITY
HISTORIE
NAŠE MUZEUM
AKCE
JINDE NENAJDETE
SPONZOŘI
ODKAZY

 

 

Máme novou doménu!
Máme nový e-mail!
Připravované akce

Historie 10. pěšího pluku v datech

1642 - (22.11.) vznik pěšího pluku
1769 -   přejmenován na 8. pěší pluk
1817 -   dislokován na Moravě, nejprve na Znojemsku
1854 -   dislokován na Brněnsku
1914 -   nasazen na frontu v oblasti Haliče po skončení 1. světové války začleněn do Československé armády jako 8. pěší pluk domácího odboje
1920 -   sloučen s 10. plukem ruských legií s úkolem zajištění jižní Moravy. Nově zřízený pěší pluk Jana Sladkého Koziny dislokován v Brně, kde setrval celou dobu své existence v podřízenosti 6. divize BRNO
1938 - (léto) pluk dislokován následovně:
velitelství - Brno
1. prapor - Podivín
2. prapor - Břeclav
3. prapor - Brno
1939 - (léto) útvar zrušen
1945 - (léto) 43. pěší pluk, následnický útvar 10. pěšího pluku dislokován v Brně
1945 - (1.10.) 43. pěší pluk přečíslován na 6. pěší pluk a dislokován následovně:
velitelství - Brno
1. prapor - Břeclav
2. prapor - Mikulov
3. prapor - Brno
1947 - (1.10.) 6. pěší pluk přečíslován na 10. pěší pluk
1948 - (3.3.) 10. pěšímu pluku propůjčen čestný název Jana Sladkého Koziny
1949 - (1.10.) pluk přemístěn z Brna do Břeclavi
1950 - (listopad - prosinec) pluk přemístěn z Břeclavi do Mikulova
1954 - (1.11.) 10. pěší pluk reorganizován na 10. střelecký pluk
1955 - (9.5.) 10. střelecký pluk byl přečíslován 50. střelecký pluk, jeho dosavadní název byl zrušen
1958 - (17.9.) převzal 50. motostřelecký pluk čestný název a tradice rušeného 4. mechanizovaného pluku „Bardějovského“ z Val. Meziříčí
1958 - (1.10.) 50. střelecký pluk reorganizován na 5. motostřelecký pluk předán z podřízenosti 16. střelecké divize do podřízenosti 3. motostřelecké divize v Kroměříži
1991 - (30.11.) reorganizován na 5. mechanizovaný pluk
1994 - (1.10.) 5. mechanizovaný pluk zrušen a rozdělen takto:
vznikají dva samostatné prapory v podřízenosti 6. mechanizované brigády v Brně, oba dislokované v Mikulově a to:
61. mechanizovaný prapor
62. výcvikové středisko
1997 - (1.7.) 61. mechanizovaný prapor přejmenován na 72. mechanický prapor a do konce roku redislokován do posádky Hranice
1997 - (1.10.) vzniká 62. VS v nové organizační struktuře jako nástupnický útvar s výše uvedenou historií 5. mechanizovaného pluku
Poslední revize strany: 10. 05. 2006

menu

Vytvořeno 10. 5. 2006

 

Copyright © Klub vojenské historie Břeclav, 2018. Grafický návrh © Monika S. Benešová ve studiu Lama, 2006.